Länkar / Links

Om du vill länka till min hemsida använd bannern.
Skicka mej ett mail om du vill ha din länk på min sida.

If you wan’t to  link to my website, use the banner
send me an email if you want your link on my page